Zielsprogressie: IK BEN

In deze tijd op Aarde vindt er veel verandering plaats. Paradigma’s verschuiven en het oude maakt plaats voor het nieuwe. Wat het nieuwe zal zijn ligt aan ons mensen om daarin wakker te worden in wie we werkelijk zijn en wat wij allemaal kunnen manifesteren als we in verbinding zijn met onze Ik Ben en Al wat Is. In die zin ligt de toekomst open en het is aan ons dit zelf vorm te geven op een nieuwe manier.

Het doen van een zielsprogressieprogramma versterkt je mogelijkheden daartoe.

Hartereis

Ons hart is de plek waar wij ons Ik doorgaans het sterkst ervaren. Als wij spreken over onszelf dan wijzen wij vaak naar ons hart. In het hart ligt onze blauwdruk opgeslagen. Onze blauwdruk bevat naast de genetische codes (chemie) ook de energetische codes (kwantum) en is verbonden met onze Akasha. Dat is de plek waar al onze zielsinformatie ligt opgeslagen.
Tijdens een hartereis maak je verbinding met dit energetische deel van je hart, die een interdimensionale poort vormt naar je Akasha (de mystieke ruimte). Van daar uit kun je thematieken uitwerken en delen in jezelf helen. Daarnaast activeert deze reis je Ik Ben verbinding. Jij vormt het centrale kanaal dat in de Aarde gegrond is en in de hemel verankerd. Jij bent verbonden met het grote geheel, met de eenheid van alles wat leeft, een veld van liefde zonder voorwaarden. Een stevige verbinding met je Ik Ben geeft gronding in het positieve en bescherming tegen negativiteit, inclusief die van jezelf.

Een hartereis duurt tussen de 2,5 en 3 uur. Er kan een geluidsopname van gemaakt worden, die je naderhand krijgt toegezonden.

Aanleidingen

Vragen als: Wat is mijn oorspronkelijke doel om naar de Aarde te komen, wat zijn mijn talenten en vermogens en hoe kan ik deze inzetten, welke vorige levens zijn van invloed op mijn huidige leven, wat is mijn belangrijkste thema in mijn huidig leven en hoe lang ben ik hier al mee bezig, wat is mijn unieke bestemming hier op Aarde, wat is mijn diepste hartenwens en hoe kan ik deze realiseren.

Multidimensionaal bewustzijn

Als mens zijn wij multidimensionale en spirituele wezens. In de tijd waarin we nu leven krijgen wij steeds meer en bewuster toegang tot andere wezensdelen van onszelf omdat we in dat besef weer wakker worden. Deze wezensdelen hebben elk hun eigen ontwikkeling met de daarbij horende ervaringen, kennis, vermogens en talenten.

Een reis door de dimensies heen maken zorgt er voor dat je je weer herverbindt met de verschillende dimensievelden en jouw wezensdelen die zich daar bevinden.
Wanneer je volledig verbonden wilt zijn met je Ik Ben en Al wat Is, dan is een reis door de dimensies maken een vervolgstap.

Een multidimensionale reis duurt gemiddeld 2,5 uur. Er kan een geluidsopname van gemaakt worden, die je naderhand krijgt toegezonden.

Aanleidingen

Vragen als: welke onontdekte talenten en vermogens heb ik, ik wil mij verstevigen in mijn missie en hoe kan ik dat doen, wat maakt mij zo uniek, wat heb ik allemaal al in me en wat mag ik nog toevoegen, hoe kan ik mij openstellen voor andere werelden, hoe krijg ik toegang tot andere kennis.

Nieuw leiderschap

Wanneer je de harte- en de multidimensionale reizen hebt gemaakt en deze laat doorwerken, dan kom je in de volgende fase waarin de eigen autoriteit zich aandient. Het (her)nemen van je eigen autoriteit is een belangrijk proces dat plaatsvindt op het moment dat je in de Ik Ben verbinding komt. Daarin kun je verschillende aspecten tegenkomen, zoals: je eigen gevoel en impulsen willen volgen en daarin daadkrachtig zijn, de signalen van synchroniciteit zien en begrijpen, een nieuw begrip en inzicht krijgen van leiderschap en samenwerken, de behoefte voelen alleen nog jezelf te helpen en niet meer de ander te willen helpen, in je eigen kracht staan en de ander te stimuleren dat ook te doen, geen enkele macht of kracht meer buiten ons te plaatsen of in onszelf te willen verankeren.
Het vormen van nieuw leiderschap kan desgewenst in meerdere sessies plaatsvinden als onderdeel van het zielsprogressieprogramma.

Aanleidingen

Vragen als: hoe kan ik bijdragen aan het grote geheel, hoe kan ik leidinggeven vanuit het hart, hoe kan ik het hoogste uit mijzelf halen en anderen stimuleren dat ook te doen, welke waarden en normen horen bij nieuw leiderschap, hoe kan ik beter leren mijn eigen gevoel te volgen en daarin trouw en daadkrachtig te zijn, welke verantwoordelijkheden horen daarbij en hoe ga ik daar mee om.