Organisatieopstellingen

Deze vorm van opstellingen is innovatief en effectief, biedt een snel en helder inzicht en is oplossinggericht. Deze manier van opstellen is zeer breed inzetbaar voor organisaties en leidinggevenden en geeft antwoorden op organisatie- en ontwikkelingvraagstukken. De begeleiding is er op gericht verstoringen binnen het systeem uit te werken zodat mens en organisatie kunnen groeien vanuit hun eigen kracht en mogelijkheden.

Daarbij wordt gekeken naar de drie belangrijkste aspecten voor de organisatie: horen alle (oud)medewerkers er op een gelijkwaardige manier bij en is er sprake van een ‘wij-gevoel’ (Binding) , hoe zit het met de systemische orde -hiërarchische orde in tijd- (Ordening) en worden de medewerkers erkend binnen de organisatie (Balans).

Aanleidingen

Inzicht in het functioneren van management (teams): verbeteren van leiderschap, samenwerking en eigen functioneren, van afdelingen of teams afzonderlijk en in samenwerking met anderen binnen de organisatie, klant en productrelaties.

Uittesten van conflictoplossingen, marketing, advies en ontwikkeling- en reorganisatievraagstukken.