Workshops

•Vorige Levens NU: WIE WAS IK

Tweedaagse in Driebergen

Tijd: 10.30 -17.00 uur. Koffie en thee vanaf 10.00 uur

In deze workshops maak je kennis met je vorige levens. Je vorige levens maken voor een groot deel wie je nu bent, wat je wilt en hoe je dat realiseert. Door toegang te krijgen tot deze levens, herinner je je wie je werkelijk bent en leer je jezelf beter begrijpen. Je krijgt inzicht in waarom je bijvoorbeeld bepaalde gedragingen, gevoelens en gedachten hebt en waarom je tegen bepaalde patronen aanloopt. We kijken in deze workshop naar levens die zogenaamd ‘voedend’ zijn voor je huidige persoonlijkheid en karakter. Voedende levens geven ons talenten en vermogens, die we kunnen aanwenden tot successen. Daarnaast maken we contact met vorige levens die ons ‘hinderen’. Je kunt dan spreken van gewonde levens. Door met deze levens contact te maken, geef je jezelf de mogelijkheid te genezen: je heft de hindernissen op waardoor je je huidige Ik vrijer maakt en meer jezelf wordt. De workshop heeft daardoor – naast een verkennend – ook een therapeutisch karakter. Daarnaast is er veel ruimte voor eigen inbreng en zullen er korte oefeningen en visualisaties worden gedaan.

Na het volgen van deze workshop kun je deelnemen aan de jaartraining innerlijke dimensies.

•VERKENNEN VAN HET TUSSENBESTAAN

Tweedaagse in Driebergen

Tijd: 10.30 -17.00 uur. Koffie en thee vanaf 10.00 uur

Het tussenbestaan (zielenwereld) is de wereld waarin we zijn tussen onze levens in en wat eigenlijk ons echte thuis is. Deze wereld is nog veel kleurrijker en diverser dan onze wereld hier. Als we opnieuw geboren worden, vergeten we vaak deze wereld en dragen wij die onbewust met ons mee.

Door opnieuw contact te maken met het tussenbestaan voelen wij onze oorsprong sterker en kunnen we vaak met meer vertrouwen, levenskracht en vitaliteit onze weg vervolgen en zijn we in staat om keuzes te maken vanuit vrijheid en verbondenheid. Bovendien verandert ons beeld ten aan zien van de dood en kunnen wij ons dieper verankeren met het leven op aarde.
Tijdens de workshop maak je bewust contact met het tussenbestaan en gaan we deze wereld verkennen door middel van diverse oefeningen en geleidevisualisaties.

Er is veel ruimte voor het delen van de opgedane ervaringen en deze zullen zeker divers en inspirerend zijn.


Aanmelden kan tot twee weken voor aanvang.

Er is geen specifieke vooropleiding nodig, wel een open houding en is voor iedereen toegankelijk.

Er wordt gewerkt met kleine groepen zodat persoonlijke begeleiding mogelijk is.
Er zijn mogelijkheden voor één- of tweedaagse workshops op locatie.
Bij een groep van meer dan 10 personen kan de meerdaagse workshop gehouden worden in een voormalig klooster op een prachtige plek in het midden van het land.

De workshops staan onder leiding van Aimée van den IJssel. Er is altijd een assistent aanwezig.