Therapeut

Aimée van den IJssel (1970)

Ik heb mijn opleiding tot regressie– en reïncarnatietherapeut met succes afgerond aan het Tasso Opleidingsinstituut van Hans ten Dam in 1996 en als zielsregressietherapeut in 2009. Inmiddels heb ik vele jaren ervaring in het persoonlijk begeleiden van cliënten, organiseerde bovengenoemde beroepsopleiding, doceerde en superviseerde en was studiementor. Daarnaast was ik voorzitter van Stichting Instituut voor Regressie– en reïncarnatietherapie in Zeist.

Nu geef ik geheel zelfstandig trainingen, workshops, cursussen, individuele therapie en coaching, bij– en nascholing, supervisie en begeleiding in persoonlijke en spirituele ontwikkeling en begeleid ik bedrijven en leidinggevenden in nieuw leiderschap en ontwikkelingvraagstukken. Ook ben ik als docent en supervisor verbonden aan de Academie voor Psychodynamica en lid van de stuurgroep van de beroepsvereniging.

Ik ga uit van een cliëntgerichte benadering waarbij het streven naar innerlijke groei voorop staat. Langdurige stagnatie daarin veroorzaakt klachten. In zo’n geval stimuleer ik het proces weer op gang te brengen en doe dat met warmte, aandacht en begrip. Deze manier van werken heeft dan ook een sterk zelfreflecterend karakter. Deze vorm van therapie en begeleiding is geschikt voor mensen tussen de 4 en 99 jaar.

Ik ben als beroepslid aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Reïncarnatie Therapeuten (NVRT), www.nvrt.nl, bij EARTh (European Association for Regression Therapy), www.earth-association.org en EARTh.nl.
De NVRT heeft een beroepsprofiel, een beroepscode en tuchtrecht. Zowel de beroepsorganisatie NVRT als ik zijn aangesloten bij het Nibig in het kader van de Wkkgz.
Meer informatie daarover vind je op deze website onder de kop Kwaliteit, op de websites www.nvrt.nl en www.nibig.nl/uploads/klachtenreglement-NIBIG-Wkkgz.pdf.

Daarnaast ben ik als docent ingeschreven in het register van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).

Ik ben getraind in de volgende methodieken en technieken:

Regressie– en reïncarnatietherapie
Zielsregressie en zielsprogressie
Hartereis: reis naar de mystieke ruimte van het hart
Multidimensionaal bewustzijn ontwikkeling
Ontwikkelen van nieuw leiderschap
Familie,– systeem- en organisatieopstellingen
Helende Reis en Helende Reis met kinderen
Innerlijk Kind Werk en Delen Werk
Energetische Integraties
Psychosomatische traumatiek
Buitenaardse ervaringen
Afhankelijkheden, aanhechtingen en obsessies

Persoonlijke motivatie

Onze diepste angst is niet dat we onmachtig zouden zijn.
Onze diepste angst betreft juist onze onmetelijke kracht.
Niet de duisternis, maar het licht in ons is wat we het meeste vrezen.
We vragen onszelf af: ‘wie ben ik om mezelf briljant, schitterend, begaafd en geweldig te achten?’
Maar waarom zou je dat niet zijn?
Je bent een kind van God!
Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden.
Er wordt geen licht verspreid als de mensen om je heen hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.
Wij zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie van God die in ons is, te manifesteren.
Die glorie is niet slechts in enkelen maar in ieder mens aanwezig.
En als we ons eigen licht laten schijnen, schept dat voor de ander de mogelijkheid om hetzelfde te doen.
Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, zal alleen al onze nabijheid anderen bevrijden.

Marianne Williamson (Uit ‘Terugkeer naar Liefde’)