Regressie- en reïncarnatietherapie

Regressietherapie is een vorm van psychotherapie, waarbij wordt uitgegaan dat elke klacht een oorzaak heeft in het verleden. Door contact te maken met de situatie waar de oorzaak van de klacht ligt, kan een bevrijdend herbeleven ontstaan. Daardoor kunnen de klachten verdwijnen. Regressietherapie beperkt zich tot dit leven en de zwangerschap.
Reïncarnatietherapie gaat er vanuit dat klachten ook in een verder verleden kunnen ontstaan en gaat daardoor verder terug in de tijd. Voorbij het tussenbestaan (bestaan tussen levens in) naar vorige levens en zelfs tot naar je oorsprong. Voor het onderbewustzijn van de mens maakt het daarbij niet uit of iets kort of zeer lang geleden is gebeurd: door er contact mee te maken krijg je toegang. De herbeleving wordt op vier niveaus doorgewerkt: mentaal, emotioneel, lichamelijk en spiritueel en heeft haar anker in het hier en nu. Deze inzichtgevende therapievorm is kortdurend en resultaatgericht. Bij meer dan 50% van de mensen verdwijnen hun klachten geheel of gedeeltelijk, terwijl nog eens 25% verbetering ervaart.

Aanleidingen

Psychische klachten als angsten en fobieën, depressies en burn-out, relatiestoornissen en seksuele problemen, voor zover die oorzaken niet lichamelijk zijn, liggen in ervaringen. Ook voor storende karaktertrekken als verlegenheid of voor negatieve overtuigingen zoals:”Ik doe alles fout”, “Ik ben niet goed genoeg”, zijn oorzaken in het verleden te vinden en dat geldt ook voor veel lichamelijke klachten of ziekten met sterke psychische componenten.
De oorzaken zijn we meestal ‘vergeten’ Door in trance te gaan, kunnen we daar bij komen. Trance is een veel voorkomende toestand van veranderd bewustzijn, die ontstaat wanneer we ons sterk concentreren op onze innerlijke wereld.

Resultaten

Mentale resultaten:
toegenomen helderheid, zelfinzicht, begrip voor mensen, bevrijding van hardnekkige storende ideeën;

Emotionele resultaten:
innerlijke kalmte, zelfacceptatie en zelfvertrouwen, herstel van inlevingsvermogen en positieve emoties (bv. verdriet en kwaadheid);

Lichamelijke resultaten:
verdwijnen van: psychosomatische spanningen en kwalen, lichamelijke stoornissen die psychisch bepaald worden, onvoldoende energie en weerstandsvermogen, spanningen, overgevoeligheden, lichamelijke klachten zonder medische verklaring.

Voor meer informatie over deze therapievorm: www.nvrt.nl of www.zorgwijzer.nl.